Integritetspolicy

Specters Integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information som kan identifiera dig som person, t.ex. e-postadress, gatuadress eller telefonnummer etc.

Vilka personuppgifter behandlar Specter?

Personuppgifter som Specter kan komma att behandla om dig är:

För de ändamål som nämns i avsnittet ”Varför vi behandlar personuppgifter” behandlar Specter inte känsliga personuppgifter om dig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar Specter in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund. Om kunden du arbetar för köper Specter-produkter eller tjänster kan vi samla in information om dig från partnerföretaget.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder Specters webbplatser och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av Specter, våra produkter och våra webbplatser.

För mer information, vänligen läs vår cookie policy.

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara data aggregation från tredje part, Specters marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

Varför vi behandlar personuppgifter

Specters integritetspolicy gäller när Specter behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera

Support och förbättring

Säkerhet

Marknadsföring

Rekrytering

Information om hur personuppgifter behandlas i en av våra många tjänster, beskrivs i respektive personuppgiftsbiträdesavtal för den tjänsten. Specter fungerar i dessa fall som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kunden. För mer information om detta, vänligen kontakta kundsupport för den specifika tjänsten.

Information regarding how personal data is processed in one of our many services is outlined in the respective data processing agreement for that service. Specter does in such cases act as a data processor and processes the data on behalf of and according to instructions given by the Customer. For more information regarding this, please contact customer support for that specific service.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Specter behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb i Specter. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att Specter ska kunna hantera förfrågningar från arbetssökande innan ett kontrakt ingås.

Ditt samtycke

Specter kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat.

Berättigat intresse

Specter har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.

Vidare behandlar Specter dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse om du anmäler dig till ett webinar, laddar ner rapporter eller annat innehåll från våra webbsidor. Det berättigade intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla webinar, marknadsföra och administrera dina förfrågningar. Läs mer om hur Specter behandlar dina personuppgifter för marknadsföringssyften baserat på berättigat intresse och dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter för sådana syften under avsnittet “marknadsföring” i denna integritetspolicy.

Hur dina personuppgifter delas

Affärspartners
Specter kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter
Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från Specter. I dessa fall lämnar Specter över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.

När använder Specter underbiträden?

Specter använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När Specter använder underbiträden skriver Specter personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer Specter legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om Specters underbiträden.

Hur du kontaktar Specter finns längst ner i detta dokument.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Specter lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Följaktligen kan dina personuppgifter omfattas av olika lagrings-policies baserat på typ av data och syftet med att samla in dem. Nedan några exempel:

Vid rekrytering kommer Specter att radera dina personuppgifter såsom CV, ansökan och andra dokument, när rekryteringsprocessen är avslutad, vanligtvis maximalt 6 månader efter sista ansökningsdatum om inte annat överenskommits med dig.

Ett annat exempel är kontaktinformation lagrad i marknadsföringssyfte, inklusive leads eller potentiella kunder. Sådana personuppgifter kommer att raderas senast 24 månader efter senast registrerade aktivitet.

För ytterligare information angående radering, välkommen att kontakta Specter (kontaktinformation finns i sista sektionen i detta dokument).

Dina rättigheter

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att Specter korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter. Om du har ett konto hos Specter kan detta vanligtvis göras genom ”ditt konto” eller ”din profil” på tillämplig webbplats eller tjänst.

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Vänligen använd info@specter.se för att inkomma med begäran enligt denna sektion.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Marknadsföring och profilering

Det berättigade intresset

När du interagerar med Specter t.ex. genom att besöka Specters webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av Specters tjänster, kommer Specter att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Specters berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Specter använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Specter tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Specter kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag.

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Specters tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ.

Specter använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Specter och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

  1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen
  2. Ändra preferenser på ditt konto om du har ett konto hos Specter
  3. Kontakta oss via e-post på info@specter.se

Du kan också alltid opt-in/out cookies på en specifik Specter webbsida genom vår cookie-banner.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Specter, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Specter erbjuder våra kunder.

Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar Specters integritetspolicy regelbundet. Om Specter gör betydande ändringar till denna policy som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi också meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post eller meddelande på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Integritetspolicyn revideras årligen och alla ändringar godkänns av Specter Senast uppdaterad: 2023-02-07.

Kontakta oss

Specter är ett svenskt bolag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system. Specter levererar mjukvara och tjänster till både publika och privata verksamheter i Sverige. Specters huvudkontor ligger i Skärhamn.

Alla viktiga beslut om integritet i Specter fattas på företagsnivå av Specter under övervakning och ordförande av Data Protection Officer (DPO). Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Specter AB
Huvudkontor: Södra hamnen 27, Skärhamn, Sverige.
Telefon: +46 (0) 304 – 64 94 00

Vi uppskattar din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, andra frågor om integritet eller angående en möjlig personuppgiftsincident, vänligen skicka dessa till info@specter.se.

Vi hanterar frågor och klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella frågor eller problem samt för att beskriva alternativen som finns för att lösa dessa. Vi strävar efter att klagomål och frågor blir lösta på ett korrekt och lämpligt sätt.