Specter AB byter kontor och expanderar sin närvaro!

Efter många framgångsrika år i Skärhamn på Tjörn har vi valt att omlokalisera verksamheten för att bättre möta våra behov och stödja vår tillväxtstrategi.


Produktutvecklingen i Göteborg

Sedan ett tag tillbaka huserar vårt utvecklingsteam i ett nytt kontor, närmare bestämt i Vismas lokaler på City Gate i Göteborg. Denna förändring möjliggör ett tätare samarbete med andra bolag inom Visma-koncernen och ger oss tillgång till en miljö som stimulerar innovation och kreativitet. Vi är övertygade om att denna flytt kommer att stärka vår position på marknaden och göra det möjligt för oss att fortsätta leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder.


Den kommersiella delen kvar på Tjörn

Dessutom har vi också genomfört en omlokalisering av vår kommersiella verksamhet till Almö Workspace, i Myggenäs. De nyrenoverade lokalerna på Almö Workspace inhyser idag ett unikt “tillsammansprojekt” för att företagare skall kunna nyttja lokala kompetenser i en direkt närmiljö. Detta ger oss möjligheten att interagera och samarbeta med andra företag på ett helt nytt sätt. Vi är övertygade om att denna förändring kommer att gynna både Specter och våra nuvarande och framtida samarbetspartners, då kontoret ligger centralt inom STO-området med närheten till E6 för både pendlare och besökare.


Framtiden för Specter AB

Sammanfattningsvis ser vi på framtiden med stor optimism och entusiasm på Specter AB. Genom våra nya kontorslokaler i Göteborg och på Tjörn positionerar vi oss för fortsatt tillväxt och framgång tillsammans med våra kunder. Genom att flytta vår utvecklingsavdelning till City Gate möjliggör vi ett närmare samarbete med andra bolag inom Visma-koncernen och skapar en miljö som stimulerar innovation och kreativitet. Samtidigt ger omlokaliseringen av vår kommersiella verksamhet till Almö Workspace på Tjörn oss möjlighet att samarbeta med andra företag på ett helt nytt sätt och dra nytta av lokal expertis. Vi ser med spänning fram emot framtiden på våra nya platser!