Vi ökar säkerheten för kreditupplysningar

Vi förbättrar nu säkerheten i vår tjänst för kreditupplysningar. Vårt affärssystem är kopplat till Bisnodes tjänster för kreditinformation. Du kan därmed enkelt ta kreditupplysningar och hämta kunders adresser direkt i Specter.

För oss är det viktigt att värna både om våra kunders säkerhet och att hantera känslig information på ett tryggt sätt. Även Datainspektionen ställer krav på kreditupplysningstjänster kring kontroll av användares identitet i samband med nyttjande av kreditinformation.

För vissa kreditupplysningar finns det lagkrav att en omfrågandekopia skall skickas till den person som förfrågan gäller. Det berör t.ex. upplysning på privatperson, handelsbolag och kommanditbolag. För upplysningar som kräver omfrågandekopia krävs numera så kallad stark autentisering.

Stark autentisering innebär högre säkerhet än bara användarnamn och lösenord. I Specters affärssystem tillämpas det genom att en autentiseringskod skickas via SMS. Stark autentisering sker när kreditupplysning skall tas. Då visas ett meddelande om att stark autentisering krävs och en knapp, “Skicka SMS”, den innebär att ett SMS med en 6-siffrig engångskod skickas till inloggad användare.

SMS-autentisering för vissa typer av kreditupplysningar

När SMS kommit skrivs koden in i Specter och då kan kreditupplysning tas. Därefter kan fler upplysningar tas utan att ny autentiseringskod behövs så länge som användaren är inloggad.

När det är upplysning på person/företag/organisation och omfrågandekopia skickas är Specter skyldig att spara uppgift om vilken användare som har tagit upplysningen. Därför registreras användaren som gjorde upplysningen, datum och vem förfrågan gäller.

Funktionen för kreditupplysning via Bisnode ingår i alla Specter-system. Du behöver inte ha något separat avtal med Bisnode, utan kan köpa upplysningar och adresser styckvis direkt i Specter och betalar bara för de upplysningar du behöver.

Läs mer om funktionen Kreditupplysning i Specters affärssystem

Mer information finns under manualtexterna i ditt Specter-system.