Ny avancerad FIFO-hantering i Specter

Vi stärker inköp- och lagerfunktioner med omfattande FIFO-hantering

Som ett led i att erbjuda Sveriges mest kompletta webbaserade affärssystem för e-handlare, butiker och grossister har vi gjort en stor utvecklingsinsats för att möta efterfrågan kring ett mer avancerat systemstöd för lagervärdering och resultatuppföljning. Lösningen innefattar både redovisning och uppföljning av täckningsbidrag ända ner på transaktionsnivå.

  • Resultatuppföljning av olika säljkanaler som t.ex. butiker, webbshoppar och säljare förenklas och blir rättvisande
  • Lagervärdering sker utifrån faktiskt inköpspris och uppfyller kraven för god redovisningssed
  • Uppföljning av täckningsbidrag per order, kampanj och offert ger rätt utfall och beslutsunderlag
  • Skillnader i inköpspris mellan säljkanaler syns tydligt i resultatuppföljningen
  • Korrekta inköpspriser även vid lagerflytt av varor mellan olika lager
  • FIFO-värden används för både bokföring och försäljningsrapporter m.m.

FIFO är en värderingsteknik där lagervärdet baseras på FIFO-principen (First In First Out), vilket innebär bokföringsmässigt att först inlevererad artikel är först att levereras ut.

Funktionaliteten är kostnadsfri för nya Specter-kunder, däremot behövs Order/Faktura-, Lager- och Inköpsfunktionen. FIFO-hanteringen är valbar, annars används inventeringspris eller kalkylinköpspris beroende på rapport.

 

Befintlig kund och vill aktivera FIFO-hantering?

Är du befintlig kund och vill byta till FIFO-hantering är det viktigt att rätt arbetssätt används direkt vid konverteringen och att inställningar sätts korrekt utifrån företagets flöden.

Boka en personlig FIFO-introduktion så får ni personlig hjälp och utbildning så att ni snabbt kommer igång. Kostnad för FIFO-introduktionen är 1.495:-. Introduktionen är obligatorisk för befintliga kunder som vill konvertera sitt nuvarande Specter-system till att hantera FIFO.

Maila din beställning av FIFO-introduktion till sales@specter.se så återkommer vi för att boka in en tid för utbildning och systeminställning. Du behöver Lager- och Inköpsfunktionen i ditt Spectersystem.