Höstnyheter i Specter


Ny funktionalitet lanseras löpande i Specter affärssystem för att förenkla din vardag. Under sommaren och hösten har vi finslipat på integrationerna till Klarna Checkout (V3) och Pagero (e-faktura). Tillsammans med Svea pågår vidareutveckling av den nyligen lanserade kopplingen till Svea Checkout, där vi successivt utökar med ytterligare funktionalitet.

Vi har även lagt stort fokus på kvalitetsförbättringar för att ge fortsatt stabilitet och prestanda inför högsäsongen med Black Friday och julhandel. Här har vi sammanfattat ett urval av fler funktioner och förbättringar som gjorts de senaste månaderna.

 

Lager, inköp- och artikelhantering

  • Inventering går nu att göra via skanning av utökade streckkoder, dvs för artiklar som har flera streckkoder
  • Kundens e-postadress kan visas på inköpsorder skapade från dropship. Både vid inköp per kundorder och samlade inköp per leverantör. E-postadress kan döljas via systeminställningar.
  • Nya variabler som kan användas på utskrift av artikeletiketter har lagts till. De nya variablerna är pris exklusive moms i utländsk valuta, pris inklusive moms i utländsk valuta samt utländsk artikelbenämning.
  • Utökad funktionalitet för valuta och transportsätt vid mantelsändning med Trade Invoice (handelsfaktura).
  • Paketartikelhantering förbättrad för t.ex. e-faktura (via Pagero) och vid order inkommen via API.

Rapporter och bokföring

  • Ny rapport för funktionen Internationell Momshantering. För länder med särredovisning av moms kan man nu ta ut rapporten “Specificerad moms per faktura”. Rapporten visar fakturor under valt datumintervall där landets respektive momssatser specificeras per faktura och summeras totalt.
  • Rapport för Genomförsäljning har uppdaterats för att underlätta analys av in- och utleveranser. Bland annat med nya kolumner för t.ex. returer, kassaförsäljning, kassareturer, internleveranser och lagerjustering/inventering.
  • Hantering för att låsa bokföringsperioder. Bokföringsperioder låses per verifikationsserie och man kan låsa fler serier samtidigt.

Butikskassa – Specter POS

Utökad information på A4-kvitto i Specter POS. Innehåller nu även kundens adress, artikelkommentarer och publicerad kommentar.

API

Vi har utökat vårt API ytterligare för att möjliggöra ännu smidigare integrationsflöden med t.ex. e-handelsplattformar, externa lagersystem och betallösningar. Några nyheter är förbättrad API-hantering av kundunika prislistor och utökad orderinformation, användbart för t.ex. B2B-webshop.

Du kan läsa mer om dessa och fler nyheter under Versionsmeddelande i Hjälpcentret.