Nya lagerfunktioner ger Teknikproffset ökad leveranskapacitet och nöjdare kunder

Markus Stenberg och Simon Wahlgren på Teknikproffset

 

Vi lanserar nu omfattande förbättringar för inköp-, lager och leveranshantering. I samarbete med bland annat Teknikproffset.se har vi under hösten utvecklat ny funktionalitet i affärssystemet för en ännu smidigare och flexiblare hantering av plock & pack och inleveranser.

Teknikproffset.se säljer till privatpersoner och företag via egen webshop samt på marknadsplatserna CDON och Fyndiq. På sitt lager utanför Göteborg hanterar de över 7000 lagerförda artiklar samt tiotusentals beställningsvaror. Marginalerna i branschen är pressade och sortimentet består av både små och skrymmande produkter vilket gör det extra viktigt för Teknikproffset att ha ett effektivt logistikflöde.

– Ordervolymerna ökar och vi har planer på stark ökad tillväxt. Därför har vi under året arbetat fokuserat för att framtidssäkra vår leveranskapacitet. Vi har t.ex. gjort en del praktiska förändringar som fler packstationer och samarbetat tätt med Specter kring utveckling av ny funktionalitet i affärssystemet för att optimera både in- och utleveranser, säger Simon Wahlgren, en av grundarna av Teknikproffset.

 

Scanning av artiklar ger snabbare inleverans och rätt lagersaldon

En av nyheterna i Specter är att artiklarnas streckkod kan scannas när inleverans görs på lagret. För Teknikproffset gör detta att inleveranser går snabbare att hantera, de får även bättre kontroll på att rätt artiklar skickats från leverantören och att lagersaldon blir korrekta. När inleveransen är klar är lagersaldot uppdaterat i affärssystemet och i Teknikproffsets webshop. De artiklar som saknar streckkoder märks upp med egna etiketter. Därmed har alla förpackningar en streckkod, vilket ger Teknikproffset en effektivare hantering av utleveransflödet och vid inventeringar.

– Det har blivit betydligt enklare för vår lagerpersonal att hantera inleveranser. Nu vet vi att rätt artiklar inlevererats och att lagersaldon stämmer. Vi sparar dessutom tid vid varje inleverans, inventeringar och vid plock & pack. Det förenklar även vår hantering av beställningsvaror så att vi snabbare kan skicka dessa till kunden när de anlänt till vårt lager. Snabbare inleveranser gör att vi kan leverera snabbare till våra kunder, säger Simon.

 

Sparar tid genom att plocka rätt och snabbt

Den nyutvecklade funktionen för massutskrift av plocklistor innehåller nu fler möjligheter att effektivisera plockflöden för olika typer av behov. T.ex. kan massutskrifter av plocklistor eller samlingsplocklistor baseras på fraktsätt för att prioritera plock av order beroende på den ordning transportörer hämtar godset. Det finns även möjlighet att filtera på säljkanaler för att samtidigt plocka alla order för en viss marknadsplats eller webshop.

– Vi kör nu parallella plock och pack-flöden, där varje packare ansvarar för sina leveranser, från massutskrift av plocklistor tills att paketen är redo att skickas. Flödena är optimerade beroende på om ordrarna innehåller en eller flera artiklar, samt t.ex. vilken säljkanal kunden beställt via och vilket leveranssätt kunden valt, berättar Simon.

 

Rätt leverans ger ökad kundnöjdhet

En annan nyhet i Specter är funktionalitet för scanning av plockade artiklar. Lagerpersonalen får nu direkt kontroll på att rätt varor plockats och packas till rätt kund. Detta arbetssätt har resulterat i ökad leveransprecision, tidsbesparingar och en bättre köpupplevelse för Teknikproffsets kunder.

– Genom att vi nu scannar alla artiklar som skickas till kund har vi ökat vår “success rate” för leveranser till nivåer vi aldrig varit i närheten av tidigare. Vi har nu mycket färre retur- och bytesärenden att hantera, vilket även ger en betydligt positiv ekonomisk effekt. Och givetvis är kunderna nöjdare nu när vi i stort sett aldrig skickar fel produkter, berättar Simon.

 

Rustade för fortsatt tillväxt

I nuläget hanterar Teknikproffset i genomsnitt cirka 500 order per dag. Vid försäljningstoppar som t.ex. Black Friday och julhandeln ökar volymerna kraftigt. Med de nya lösningarna i Specter räknar Teknikproffset med att de har kapacitet för att hantera runt 1400 order per dag med 6 stycken packstationer. När behoven ökar har de möjlighet att utöka med t.ex. ett extra skift eller med fler packstationer och ytterligare personal.

– Med all ny funktionalitet i Specter har vårt flöde snabbats upp betydligt och kunderna får sina leveranser snabbare. Det har blivit en betydligt enklare och tydligare hantering för vår lagerpersonal, vilket gjort att vi sparar cirka tio arbetstimmar per dag. Vi kan därmed hantera större ordervolymer än tidigare, med samma personalstyrka. Vi står nu rustade för att fortsätta vår tillväxt och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Specter, avslutar Simon.

Läs mer om Teknikproffset eller besök deras hemsida www.teknikproffset.se

 

Alla Specters kunder får de nya lagerfunktionerna

De nya lösningarna ingår för alla Specters kunder som använder funktionerna Lagerhantering och Inköp. Nytt är även stödet för att hantera multipla streckkoder per artikel.

Här kan du se ett inspelat webinar om delar av funktionaliteten.

Läs mer på vårt hjälpcenter:
Massutskrift av plocklistor
Utleverans – scanning av artiklar
Inleverans – scanning av artiklar

 

PS! Du vet väl att du kan få hjälp av oss att arbeta mer effektivt med ditt Specter-system och de nya lagerfunktionerna. Utbildning och rådgivning kan ske hos er eller på distans, ni väljer det som passar er bäst. Kontakta oss på projektledning@specter.se eller tel: +46 (0)304-649400.