Mattias Bratt blir ny VD på Specter

Vår försäljningschef Mattias Bratt tar steget upp och blir ny VD på Specter. Tidigare VD Lennart Samsson kommer fokusera på produktutveckling med en mer renodlad roll som chefsproduktägare.

– Jag har hittills haft en dubbelroll som både VD och CPO. När vi nu tar nästa steg i bolagets utveckling har vi möjlighet att renodla de två rollerna. Efter 14 år som VD kan jag fokusera fullt ut på uppgiften som CPO och produktutvecklingen, säger Lennart Samsson, som också är ordförande i styrelsen och en av Specters grundare.

Som ny VD tillträder Mattias Bratt, som bland annat har en bakgrund i retail-branschen. Han har arbetat på Specter sedan 2013 och blev försäljningschef 2016. Förändringen trädde ikraft den 1 december.

– Jag kommer att driva Specter vidare i den riktning som vi redan har slagit in på. Det här är ett sätt att stärka två av bolagets viktigaste roller. Det kommer att ge oss möjlighet till tydligare satsningar för att stötta våra kunder och ge dem ett försprång i en tid där handeln genomgår enorma omvälvningar. Digital och fysisk handel smälter alltmer ihop och fler shoppar över landsgränserna. Vi vill kunna erbjuda våra kunder fler lösningar som snabbare följer den här utvecklingen, och som i slutändan ger deras kunder en bättre och smidigare köpupplevelse, säger Mattias Bratt.

Läs mer i vårt pressmeddelande på MyNewsDesk