Koppla samman dina system för framtidens handel!

Kunder och partners får nu nya möjligheter att skapa kraftfulla kopplingar mellan Specters molnbaserade affärssystem och andra system, som exempelvis e-handelsplattformar, marknadsplatser, appar, PIM- och WMS-system i realtid. Specter fortsätter satsningen på automatiserade lösningar för omnikanal och e-handel med att lansera ett vidareutvecklat och omfattande API.

– För att kunna erbjuda en bättre köpupplevelse i alla försäljningskanaler, oavsett vilka systemplattformar som används i mötet med konsumenten blir den nya funktionaliteten i API’t en viktig pusselbit för våra kunder. På så sätt kan de fortsätta att ligga i framkant i digitaliseringen av handeln, säger Lennart Samsson, VD på Specter.

Specters cirka 1500 kunder får nu ännu större valmöjlighet att integrera olika plattformar i realtid med sitt affärssystem. Det utökade API’et kommer även att underlätta för kunderna att hantera exempelvis logistik, kundtjänst, uppföljning och administration av flera sälj- och leveranskanaler direkt i affärssystemet, som även innehåller butikskassa-modul för fysisk handel.

– Vi vill vara det bästa affärssystemet för små och medelstora företag som köper och säljer varor. Då måste vi följa med i utvecklingen och framförallt möjliggöra för våra kunder att kunna ligga i framkant och konkurrera effektivt med de större aktörerna, avslutar Lennart Samsson.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Mynewsdesk.

PS! Vi rullar successivt ut den nya funktionaliteten i vårt API. Kontakta oss gärna för mer information. Om du vill utöka integrationen mellan dina webshopar och Specter, kontakta även din leverantör av e-handelsplattform eller integrationspartner för en diskussion kring behov.