Nyheter som förenklar ditt arbete

Ny funktionalitet i affärssystemet för att förenkla din vardag! Under våren och sommaren har vi bl.a. gjort det möjligt att kopiera inköpsorder och artiklar, utökat med sju nya språk för dokument som t.ex. inköpsorder, orderbekräftelse, följesedel och faktura. Vi har även utvecklat en funktion för att anonymisera kunder (för att t.ex. efterleva GDPR). Läs mer om dessa och fler nyheter nedan.

Kopiera artikel – enklare att skapa nya liknande artiklar

Du kan nu enkelt kopiera en artikel i Specter. Smidigt när du vill skapa nya artiklar men få med befintlig artikelinformation, som sedan kan ändras.

Kopiera inköpsorder – smidigt vid beställning till leverantör

Nu är det enkelt att kopiera en inköpsorder för att göra en ny leverantörsbeställning. Användbart och tidsbesparande när du t.ex. vill göra en beställning av artiklar som köpts in tidigare. Antal att beställa per artikel kan ändras, du kan även lägga till fler artiklar på inköpsordern.

Nya språk för dokument till kunder

Förutom engelska och de nordiska språken har vi nu även språkstöd för spanska, tyska, franska, italienska, nederländska, portugisiska och polska. Välj land på din kund, systemet sätter då automatiskt rätt språk på dokument som t.ex. offert, orderbekräftelse, följesedel och faktura.

Nya språk för inköpsorder till leverantörer

Ovan nämnda språk fungerar även när du beställer varor från dina leverantörer. Välj språk på din leverantör så får du automatiskt rätt språk varje gång du gör en inköpsorder.

Nya språk för artikelnamn och artikelkommentar

Nu kan du även ange artikelnamn och artikelkommentar på spanska, tyska, franska, italienska, nederländska, portugisiska och polska. T.ex. kan dina kunder i Polen få en följesedel där då även artikelnamn och artikelkommentar automatiskt blir på polska.

Anonymisera kund – enklare att efterleva GDPR

Nu finns det förutom att ta bort en kund även möjlighet att göra en anonymisering istället, så att historik m.m. finns kvar men personuppgifterna blir anonymiserade och kan inte kopplas till någon privatperson.

Masshantering – ta bort och anonymisera många kunder samtidigt

Med vår helt nya masshantering kan du spara tid genom att anonymisera eller ta bort en mängd kunder och personuppgifter samtidigt. Välj t.ex. att samtidigt anonymisera alla kunder som inte handlat av dig online eller i butik under det senaste året. Denna funktion testas just nu av några kunder, håll utkik på nyhetssidan i ditt system för information när den finns tillgänglig, ingår som en del av CRM/Offert-funktionen.

Effektivare hantering av OCR-inläsningar

Användargränssnittet för inläsningar har omarbetats för att ge er som arbetar med betalningsfiler mer kontroll och flexibilitet. Om det inkommit en över-inbetalning kan man nu enkelt boka bort det överstigande beloppet genom att skapa ett verifikat och styra hur det skall bokföras. Inläsningar som innehåller fel eller varningar som inte skall bokföras eller kopplas mot en faktura kan nu arkiveras.

Läs mer om dessa nyheter och fler systemförbättringar i vårt Hjälp/Supportcenter.

Se även våra tidigare systemnyheter: