Rekordomsättning på 9,5 miljarder för Specters kunder

Under 2016 omsatte våra kunder tillsammans över 9,5 miljarder. Ökningen från 2015 års omsättning om 7,9 miljarder är ca 20 procent.

Bland våra kunder finns små och medelstora e-handlare, butiker och grossister. Många av dessa bedriver så kallad omnihandel, dvs. försäljning via en kombination av olika kanaler som t.ex. e-handel, fysiska butiker, återförsäljare och egen säljpersonal.

”Vårt fokus är att underlätta den dagliga verksamheten för företag som köper och säljer varor, så att de skall kunna erbjuda sina kunder den bästa köpupplevelsen. Vi tycker naturligtvis att det är väldigt roligt att det går bra för våra kunder och hoppas att vårt arbete är en bidragande del i deras framgångar.” säger Lennart Samsson VD för Specter.

18 % av e-handeln med varor i Sverige går via Specters affärssystem

Drygt 71 % (6,8 miljarder) av den totala omsättningen om 9,5 miljarder avser köp som gjorts via e-handel. Uppskattningsvis står Specters kunder för cirka 18% av den totala e-handeln av varor i Sverige*. Köp som skett i fysiska butiker via Specters kassasystem står för cirka 13 % (1,2 miljarder) av den totala omsättningen.

För merparten av Specters kunder är e-handel en viktig försäljningskanal. En bidragande faktor till att Specter har många e-handlare som kunder är att marknadens populäraste e-handelsplattformar, betal- och logistiksystem enkelt kan integreras i realtid med Specters affärssystem och kassasystem.

”Vi ser även en stark ökning inom B2B, både traditionell grossistförsäljning såväl som via e-handel. Under senaste året har vi byggt ut integrationsmöjligheterna ytterligare för att tillsammans med våra partners kunna erbjuda en ännu bättre helhetslösning för de kunder som främst säljer varor till andra företagskunder.” berättar Lennart.

* Baseras på en prognostiserad omsättning via e-handel av varor på 37 miljarder för 2016, enligt rapporten SVENSK E-HANDEL 2016, utgiven av DIBS.