Nyhet i Bokföringsfunktionen – Resultatenheter

Har du koll på var ni tjänar pengar och var ni förlorar dem? Mäta täckningsbidrag är utmärkt, men att följa delverksamheter hela vägen ner till sista raden på resultatrapporten kan ibland ge både bra och dåliga aha-upplevelser.

I dagarna släpper vi en efterlängtad funktion, Resultatenheter för att bokföringsmässigt följa upp olika delverksamheter. Vi har gjort det möjligt att följa verksamheten på flera sätt, beroende på hur ni som företag arbetar.

Man kan följa upp på:

  • Artikelgrupper – dela upp på en eller flera artikelgrupper,
  • Kassor/säljare/webbshoppar – följ upp per försäljningskanal
  • Kundgrupper – Vilka kunder tjänar vi på och vilka förlorar vi på?
  • Länder – Se lönsamhet per land eller grupp av länder.

För alla inställningar gäller att man kan koppla en eller flera uppföljningsenheter till en resultatenhet.

Rapporten Kostnad Sålda Varor kan nu också tas ut fördelat per resultatenhet.

Självklart kan alla kostnader och manuella verifikat konteras på valfri resultatenhet. Resultat- och balansrapport kan skrivas ut för en eller flera resultatenheter samlat.

Resultatenheter ingår i Bokföringsfunktionen. Du som vill använda resultatenheter, hör av dig till eftermarknad@specter.se.

I inom kort kommer vi dessutom att släppa FIFO-hantering av lager, även ner på dellagernivå, vilket kommer att stärka möjligheterna till mer exakt uppföljning av enskilda butiker även i redovisningen.